Usługi kadrowe i księgowe

– rozmawiamy – dokładnie analizujemy potrzeby Klienta
– ustalamy optymalną formę współpracy

Oferujemy:

  • Usługi księgowe i kadrowe w pełnym zakresie
  • Obsługę grup kapitałowych
  • Raportowanie i analizy
  • Działania w zakresie zakładania i rejestracji spółek
  • Możliwość skorzystania z reprezentacji i wsparcia podczas postępowań podatkowych oraz  kontrolnych w zakresie m.in. Państwowej Inspekcji Pracy oraz ZUS.

W zakresie dofinansowań PFRON:

  • Rejestrujemy osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, niepełnosprawnych rolników oraz rolników zobowiązanych do opłacenia składek za niepełnosprawnych domowników
  • Dostarczamy miesięczne informacje o: podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych
  • Sporządzamy wnioski o wypłatę refundacji składek za dany miesiąc

W celu uzyskania wyczerpujących informacji prosimy o kontakt z biurem pod numerami telefonów: 0914330044, 060088068.

Zapewniamy:

  • Komfort prowadzenia działalności
  • ograniczenie zagrożenia wystąpienia nieprawidłowości podatkowych i ZUS