Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu nowej lub znacząco ulepszonej technologii opartej
na zastosowaniu bezzałogowych statków powietrznych (dronów) do świadczenia specjalistycznych
usług badawczych i pomiarów czynników środowiskowych (np. stężenia gazów, zanieczyszczenia
powietrza) oraz obserwacji, ochrony terenu i obiektów. Plik z informacjami szczegółowymi.