Systemy alarmowe

Instalujemy, konserwujemy, modernizujemy wszelkie rodzaje systemów alarmowych (włamaniowe, napadowe, pożarowe, czujniki gazu, dymu, systemy przewodowe i bezprzewodowe) na terenie całego kraju.

Alkon instaluje systemy alarmowe i systemy telewizji przemysłowej  w domach, rezydencjach, apartamentowcach. System alarmowy  może obejmować zasięgiem całą powierzchnię nieruchomości (łącznie z ogrodem i pomieszczeniami gospodarczymi )  lub tylko jej wybrane strefy (np. część mieszkalną, sypialną, garażową).

Istnieje możliwość objęcia dozorem tylko wybranych pomieszczeń ( np.: parteru domu w porze nocnej,  garażu – kiedy w domu przebywają domownicy, a także zastosowania rozwiązań umożliwiających czuwanie  systemu w przypadku przebywania zwierząt domowych) znajdujących się w budynku. Zastosowanie systemu alarmowego zewnętrznego  obejmującego podwórze pozwala na reakcję Centrum Monitorującego ALKON bezpośrednio po wtargnięciu osób niepożądanych na teren posesji chronionej.