Instalacja systemów alarmowych

Procedura instalacji:

Po zgłoszeniu potrzeby Klienta (poprzez kontakt albo z działem handlowym albo bezpośrednio z działem technicznym)

  • całkowicie bezpłatna wizja lokalna  skutkująca indywidualnie przygotowaną  ofertą.
  • uzgodnienie warunków płatności (raty) i treści umowy
  • akceptacja oferty oraz warunków umowy przez klienta potwierdzona drogą elektroniczną bądź w dziale handlowym.
  • podpisanie umowy
  • najpóźniej w przeciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy następuje montaż
  • zakończeniem montażu jest wystawienie protokołu zdawczo odbiorczego i podpisanie go przez klienta
  • Na podstawie protokołu w przeciągu 7 dni jest wystawiona fv

Istnieje możliwość podzielenia realizacji prac na 2 etapy.
1 etap: rozkładanie okablowania (najkorzystniej wykonać go przed pracami wykończeniowymi w lokalach)
2 etap: montaż systemu i aktywacja

Etapy mogą być realizowane w dłuższych odstępach czasowych.
Dotyczy ofert zawierających usługę instalacji systemu przewodowego