Interwencje patroli

Interwencje Partoli są przeprowadzane szybko i skuteczne przez wyszkolonych i doświadczonych pracowników ochrony.

Świadomie zatrudniamy ludzi ze specjalnymi uzdolnieniami i predyspozycjami do ochraniania innych. Dzięki temu zdarzenia niepożądane są eliminowane bez zwłoki.

Szybka reakcja na sygnał z systemu alarmowego jest możliwa dzięki dokładnej informacji o lokalizacji każdego patrolu w systemie GPS, ciągłej łączności z Centrum Alarmowym Alkon, jak również z pracownikami ochrony na obiektach.
Znajomość specyfiki działalności Klienta pozwala nam przeprowadzać interwencje z uwzględnieniem specyficznych ryzyk występujących w każdym chronionym przez Spółkę obiekcie.

Nasi pracownicy są szkoleni nie tylko w zakresie technik przeprowadzania interwencji. Również w zakresie znajomości lokalizacji wejść do budynków, wrażliwych punktów w systemie ochrony Klienta, technikach udzielania pierwszej pomocy.

Po przeprowadzonej interwencji, ewentualnym wezwaniu służb ratowniczych nasi pracownicy zabezpieczają obiekt do czasu przybycia osób upoważnionych, gdzie kontynuowane są kolejne czynności operacyjne.