Monitorowanie systemów alarmowych

Usługę monitoringu systemów alarmowych i telewizji przemysłowej prowadzimy w zakładach pracy, halach produkcyjnych, magazynowych, na terenie powierzchni sklepowych, obiektach użyteczności publicznej, w systemach przewodowych i bezprzewodowych.

Polega ona na:

  • całodobowym monitorowaniu i przetwarzaniu informacji spływających do Systemu Centrum Monitorującego „ALKON”
  • interwencji patroli szybkiego reagowania
  • udzielaniu dokładnych informacji o czasie uzbrojenia i rozbrojenia systemu alarmowego oraz zdarzeń niepożądanych
  • kontrolowaniu czasu uzbrojenia systemu
  • w przypadku powstania szkody lub wtargnięciu na teren chroniony poinformowaniu osób uprawnionych,Policji, odpowiednich służb ratowniczych oraz zabezpieczeniu obiektu do czasu przybycia osób upoważnionych

Monitorowanie systemu alarmowego i stosowna reakcja na zdarzenia mające miejsce w chronionym obiekcie jest przeprowadzana przez doświadczonych dyspozytorów Centrum Monitorującego ALKON i odpowiednio przeszkolonych pracowników patroli interwencyjnych, wyposażonych w niezbędne środki łączności i przymusu bezpośredniego. Pracownicy ochrony są przeszkoleni w zakresie zachowania się podczas włamania, napadu oraz udzielania pomocy przedlekarskiej.

Usługę monitoringu systemów alarmowych znajdujących się w chronionych obiektach świadczymy, w zależności od wyboru klienta, z wykorzystaniem łączy:

  • radiowych,
  • telefonicznych,
  • GSM.

W chwili obecnej ALKON świadczy swoje usługi na terenie całego kraju.