Monitoring

Monitorujemy elektronicznie – bez potrzeby uwagi ze strony klienta –  parametry zainstalowanego systemu: łączność, stan systemu –uzbrojenia i rozbrojenia, stan zasilania. Wszystkie zdarzenia dotyczące chronionego obiektu są automatycznie zapisywane i rejestrowanie na własnych serwerach z uwzględnieniem daty oraz dokładnego czasu.

W przypadku powzięcia informacji o stanie systemu odbiegającego od przyjętych parametrów- zdarzenia niepożądanego – Dyspozytor Centrum Monitorującego ALKON podejmuje odpowiednie czynności w celu minimalizacji ryzyka dla chronionych osób i mienia.

W zależności od potrzeb i ustalonych z klientem  zakresów działań do chronionego obiektu niezwłocznie wysyłany jest patrol lub patrole interwencyjne, w sytuacji gdy jest to wymagane, powiadamiane są odpowiednie służy ratownicze.

Dyspozytorzy Centrum Monitorującego ALKON to osoby odpowiedzialne i doświadczone w obsłudze Systemu oraz prowadzeniu wszelkich stosownych działań w przypadku zdarzeń niepożądanych. Podlegają cyklicznej kontroli i szkoleniom.

Monitorujemy systemy alarmowe na terenie całego kraju.