System SSWiN

Opis działania SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu)
Z czego składa się system alarmowy?

 1. Centrala alarmowa – jest sercem całego systemu, nie ma możliwości wykonania systemu bez centrali. Jej zadaniem jest zbieranie przetwarzanie i przekazywanie odpowiednich sygnałów dostarczonych przez wszystkie elementy systemu alarmowego umieszczone w obiekcie objętym ochroną . To centrala alarmowa za pomocą nadajnika ( wypożyczanego na czas trwania umowy) przesyła sygnały o zdarzeniach np.: włamaniu- do stacji monitorowania. Najczęściej montuje się je w trudno dostępnych miejscach np. strych, piwnica. Centrala alarmowa montowana jest w metalowej obudowie wraz z awaryjnym źródłem zasilania (akumulator).
 2. Manipulator (klawiatura)- służy od obsługi centrali alarmowej jej podstawowym zadaniem jest uzbrajanie i rozbrajanie systemu. Dodatkowo wyświetla jaki jest stan systemu np.: wskazuje awarie. Technicy za pomocą klawiatury programują centrale alarmową. W systemie można zamontować kilka klawiatur. Najczęściej są one umieszczane przy wejściach do chronionego obiektu np.: przy drzwiach wejściowych i w garażu.
 3. Czujniki – rozróżniamy kilka rodzajów czujników o różnym zastosowaniu. Ich zadaniem jest wykrycie nie uprawnionego wejścia w strefę chronioną poprze wykorzystanie natężenia promieniowania podczerwonego (czujnik PIR), fal radiowych o wysokiej częstotliwości (czujnik MV), dźwięku tłuczonego szkła (czujnik GLASS) oraz pola magnetycznego (czujnik kontaktronowy) wykrywające drgania podłoża (czujniki udarowe, sejsmiczne). Istnieją czujniki które wykorzystują dwa sposoby wykrywania np.: czujnik PIR z MV.

Do systemu alarmowego można dołączyć czujniki przeciw pożarowe oraz wykrywające ulatnianie się różnych gazów.

 1. Sygnalizator – uruchomiony przez centrala alarmową przekazuje informacje o zdarzeniu do otoczenia za pomocą dźwięku i sygnału świetlnego. Rozróżniamy dwa rodzaje sygnalizatorów wewnętrzne (montowane wewnątrz obiektu) oraz zewnętrzne (montowane na zewnątrz budynku) o dużej głośności.
 2. System antynapadowy – połączony z centralą alarmową lub autonomiczny. W skład tego systemu wchodzi odbiornik oraz nadajnik . Nadajnik zazwyczaj w formie pilota (urządzenie jest podobne do pilota, który otwiera bramy garażowe) występuje też w formie przycisku pod blatowego. Służy do uruchamiania cichego alarmu napadowego .
 3. Nadajnik – urządzenie nadawcze wypożyczane na czas trwania umowy, podłączane do centrali alarmowej. Jego zadaniem jest przesyłanie podstawowych sygnałów do stacji monitorowania ALKON. Przesyła takie sygnały jak: Włamanie, Napad, Brak 230V, uzbrojenie i rozbrojenie obiektu, pożar.

Wszystkie elementy systemu alarmowego muszą być ze sobą połączone za pomocą przewodów lub drogą radiową.

Procedura uruchomienia alarmu z wysłaniem komunikatu WŁAMANIE:

 • nie uprawnione wejście na obszar chroniony (w trakcie ‘czuwania’ systemu)
 • naruszenie strefy czuwania czujnika. W zależności od rodzaju czujnika może to być: wejście w pole widzenia czujnika, wywołanie wstrząsów, zerwanie styków lub wejście w pole fali radiowej
 • czujnik przekazuje informacje o naruszeniu do centrali alarmowej
 • centrala alarmowa przetwarza sygnał i przesyła do stacji monitorowania ALKON
 • przesłanie sygnału do nadajnika oraz sygnalizatora przez centralę alarmową
 • włączenie się sygnalizatora, wysłanie sygnału Włamanie poprzez nadajnik do stacji monitorowania.