Interwencje

W zależności od stwierdzonych w obiekcie chronionym zdarzeń Partole Interwencyjne Alkon podejmują odpowiednie działania ochronne.

Każdy Patrol Interwencyjny Alkon to ludzie odpowiednio wyszkoleni, licencjonowani, uzbrojeni. To doświadczeni znający infrastrukturę miasta i terenu ochroniarze. W trakcie interwencji podejmują działania mające na celu bezpieczeństwo ochranianych ludzi i mienia.

Ujęci na przestępstwie sprawcy są niezwłocznie przekazywani Policji. W przypadku podjęcia interwencji obiekt pozostaje zabezpieczony do czasu przybycia osób uprawnionych.

Obszar objęty działaniem Patroli Interwencyjnych Alkon to teren całego województwa zachodniopomorskiego i województw ościennych. Istnieje możliwość poszerzenia obszaru działań na życzenie Klienta.