Ochrona fizyczna imprez masowych

Biuro Ochrony Alkon od początku swojej działalności specjalizuje się w kompleksowej ochronie imprez masowych, a także rekreacyjnych, firmowych, targowych, okolicznościowych. Zabezpieczenie każdej imprezy masowej odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Naszym Klientom oferujemy kompleksową usługę, obejmującą:

  • ochronę imprezy
  • przygotowanie planu zabezpieczenia imprezy
  • przygotowanie planu p.poż.
  • uzyskanie zgody na organizację imprezy masowej
  • monitoring wizyjny imprezy
  • zaplecze medyczne

Dysponujemy liczną kadrą pracowników posiadającą przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku. Wszyscy pracownicy dysponują jednolitym umundurowaniem dostosowanym do charakteru imprezy oraz wyposażeni są w bezprzewodowe środki łączności zapewniające szybką interwencję w razie jakiegokolwiek zagrożenia. Działaniami ochrony kierują wyłącznie osoby posiadające uprawnienia kierownika do spraw bezpieczeństwa. Osoby te posiadają bardzo duże doświadczenie w ochronie imprez oraz odpowiednie cechy psychofizyczne pozwalające w sposób sprawny kierować działaniami podczas zabezpieczania różnego rodzaju wydarzeń artystycznych,

W elastyczny sposób dostosowujemy się do indywidualnych wymagań Klienta. Od podjęcia współpracy w bardzo aktywny sposób uczestniczymy w przygotowaniu i realizacji imprezy uzupełniając Organizatora naszym doświadczeniem i wiedzą.

Zachęcamy Państwa do kontaktu – gwarantujemy wysoki standard usług oraz kompleksową obsługę.